SPMB JALUR REGULER GELOMBANG III

 

Pendaftaran                              : 10 – 29 Agustus 2020

Tes & Wawancara                    : 30 Agustus 2020

Pengumuman                           : 5 September 2020

Pendaftaran Ulang                   : 7 – 24 September 2020

Ganesa Maba Universitas       : 28 – 29 September 2020

Ganesa Maba Fakultas            : akan diinformasikan lebih lanjut